Toegankelijkheidsverklaring

Stedelijk Onderwijs Gent streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle scholensites onder https://scholen.stad.gent.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

WCAG 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

De klassenpagina’s van de basisscholen hebben een documentstructuur die moeilijk door hulpsoftware kan uitgelezen worden. De titels van kopniveau drie zijn verborgen voor hulpsoftware.

WCAG 2.4.5 Meerdere manieren

Niet alle inhoud is op meerdere manieren terug te vinden.

WCAG 4.1.2 Naam, rol, waarde

Ingevoegde videofragmenten kunnen door hulpsoftware niet geïdentificeerd worden.
Dit bemoeilijkt de navigatie voor personen die op deze software vertrouwen.

Op de kalenderpagina heeft de navigatieregio in de maandweergave een verkeerde programmatorische naam.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30/04/2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring kwam tot stand na een zelfbeoordeling.
De website werd getest met Firefox, Chrome en NVDA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30/04/2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan aan de toegankelijkheidsambtenaar per e-mail toegankelijkheid@stad.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat u niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.