DE WEEK VAN het zorgteam

Een vaste waarde in ons zorgteam is Nele Vanderbusse. Zij is onze leerlingbegeleider.  
Nele heeft een bureau op de 1ste verdieping en is zo goed als dagelijks in levende lijve en via Smartschool beschikbaar.
Leerlingen met speciale noden worden door Nele opgevolgd en eventueel in contact gebracht met externe partners, zoals onder andere het iCLB en het ondersteuningsteam.
Bij Nele kunnen ook leerlingen terecht die op zoek zijn naar een juiste studiemethode. Zij houdt de studievorderingen bij en toetst naar het welbevinden van de leerlingen.

Liesbeth Haustraete is onze rechtstreekse contactpersoon bij het iCLB (= interstedelijk centrum voor leerlingbegeleiding). Het CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen, maar kan ook de school ondersteunen in het bieden van zorg. Elke school werkt samen met een iCLB-team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycho-pedagogisch consulent, een paramedisch werker en een logopedist. Nele helpt je graag verder wanneer je de iCLB-contactpersoon wens te spreken. Op de website van het iCLB www.iclb.gent.be vindt u meer inlichtingen over de werking.

Kim Leyden & Paul Declercq maken deel uit van het ondersteuningsteam van het Stedelijk Onderwijs Gent. 
Na overleg met Nele en het iCLB komen deze leerlingondersteuners individuele begeleiding geven op maat van de leerling en zijn/haar leerkracht(en).

Achter deze vier koplopers schuilt echter nog een gans team van leerkrachten, opvoeders, directie en coördinatie die allen hun steentje/steunpilaar bijdragen aan de ondersteuning van onze leerlingen.