DE WEEK VAN Line en Iris

De kans bestaat dat jullie elkaar dit jaar een aantal keren zullen treffen. Is het niet in levende lijve, dan zal het per telefoon of in de meeste gevallen per e-mail of smartschoolbericht zijn, daarom stellen wij deze twee kanjers graag even aan jullie voor.

Iris Verliefde is opvoedster van het 4de en het 5de jaar én is het eerste vriendelijke gezicht dat je te zien krijgt als je ons onthaal binnen wandelt.
Line De Klerck is de opvoedster die de nieuwe leerlingen van het 3de jaar onder haar vleugels neemt en die de leerlingen van het 6de jaar laat uitzwermen.


U kan bij hen terecht:

- om afwezigheden te melden / attesten door te sturen

- met vragen omtrent handboeken / werkschriften

- voor info over het jaarprogramma, activiteiten, ...

- om bezorgdheden over te brengen

- ...


Kortom, zie hen als het eerste aanspreekpunt en als zij niet de juiste oplossing kunnen bieden, zoeken ze graag voor u uit wie dat wel kan.

Line en Iris zijn te bereiken via Smartschool
via wingerd.secretariaat@onderwijs.gent.be 
of telefonisch op het nummer 09 234 12 53.