Eerste MOS-meeting

Het nieuwe schooljaar is gestart en ook het MOS-team (Milieu Op School) neemt de draad weer op. Leerlingen over de jaren heen werden uitgenodigd om vrijdag 18 september, tijdens de middagpauze, kennis te maken met de werking. 

Ons MOS-team werkt voornamelijk aan de biodiversiteit. Ze zetten in op vergroening van het schooldomein, waarbij onze MOS-tuin met bloemenweides, takkenwal en insectentoren in opbouw, een grote rol spelen. Daarnaast doen ze ook projecten rond afvalpreventie en voeren ze wetenschappelijk onderzoek uit (Airbezen, Insecteninventarisatie Invrivi, Spin-City, ...).

Heb je de eerste sessie gemist, maar wil je je alsnog aansluiten? Het MOS-team gaat elke vrijdag tijdens de middagpauze aan de slag en wie dat wenst kan met hen gezamenlijk en gezellig lunchen in de MOS-tuin. Je bent volledig vrij wanneer en hoelang je wil meewerken. 

Indien je jouw naam doorgeeft aan MOS-master Sofie, Geertrui of Stijn (De Wulf) dan word je via Smartschool op de hoogte gehouden van het programma. Dit krijg je trouwens ook te lezen op het scherm in de overdekte zaal.