London's calling

London's calling

🌐 Tijdens het klasoverleg worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de aankomende studiereizen. Deze gaan door tijdens projectweek 3.

💂‍♀️ Zo zijn bijvoorbeeld alle weetjes, regeltjes etc. verwerkt in 'The Great London Board Game'. Dit is meteen ook de ideale gelegenheid om met de vreemde munteenheid om te leren gaan!

☀️ Zit je nog met concrete vragen i.v.m. jouw studiereis? Spreek gerust jouw klastitularis erover aan!