Migratie: een verhaal van alle tijden

Dromen van een beter leven

Vrijdag 15 oktober bezochten onze leerlingen van het 6de jaar het Red Starline Museum in de Antwerpse haven. Het museum vertelt het verhaal van de miljoenen gelukzoekers die vanaf het einde van de 19de eeuw naar Amerika migreerden, maar legt ook een link met migratie vandaag.

Het Red Star Line Museum kan je niet echt een typisch museum noemen. Je vindt er geen eindeloze rijen glazen kasten vol snuisterijen uit de negentiende eeuw of scheepsonderdelen. Het museum verzamelt en beheert vooral verhalen. Audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten. Tot op vandaag is het museum nog steeds op zoek naar verhalen uit de periode 1873 tot 1935.

In wezen is het verhaal van de Red Star Line heel eenvoudig: het gaat over mensen die elders op zoek gaan naar geluk. Het museum vertelt dit verhaal in verschillende lagen. Het is allereerst een Antwerps verhaal, over de stad en haar haven, over de gebouwen van de Red Star Line rederij in Antwerpen als laatste halte op een reis naar een beter bestaan.

Het is een Belgisch verhaal over mensen die door armoede, maar ook door een zucht naar avontuur inscheepten op de Red Star Line. Eenvoudige mensen, vooral uit Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen, die vol verwachting Amerika tegemoet reisden, veelal op zoek naar een nieuw en beter leven.

Uniek aan de geschiedenis van Red Star Line is de Europese insteek. De meeste passagiers kwamen immers uit Oost-Europa, uit het Russische en Oostenrijk-Hongaarse rijk.

Het Red Star Line Museum vertelt bovendien een Amerikaanse story, met de voorouders van de huidige Amerikanen in de hoofdrol. Over hun afkomst en hun bestemming. Ultiem is er het universele verhaal over dromen van een beter leven, over afscheid nemen, de ontdekking van het onbekende en de zoektocht naar een nieuwe thuis.

In de tentoonstelling, in tijdelijke presentaties en publiekswerking situeert het museum daarom het historische en concrete verhaal van de Red Star Line landverhuizers breed in de tijd en in de wereld.