OLYMPIADE NIEUWS

Watsgebeurd?

De Wingerd neemt al vele jaren deel aan de olympiades voor Latijn en als erkenning daarvoor heeft het Certaminacomité, dat deze wedstrijden organiseert, ons de titel Olympiadeschool Klassieke Talen toegekend. De Latijnolympiades zijn vertaalwedstrijden. De beslissing om deel te nemen ligt steeds bij de leerlingen.

🔥 In het 5de jaar is de opgave steeds een fragment van Vergilius. Aan de literaire vertaling werken we met de hele klas enkele weken: een boeiend proces met interessante gesprekken over woorden, hun betekenissen en gevoelslagen, en de werelden die erachter schuilgaan.

⚡ In het 6de is de opgave een fragment van Cicero. Aan deze olympiade nemen leerlingen individueel deel.

🏅 Tijdens de eerste ronde in november duikt wie wil, gewapend met niet meer dan een woordenboek, op een woensdagnamiddag in de gedachten en formuleringen van Cicero. Wie door mag naar de tweede ronde doet dit nog eens over in januari in Antwerpen. (En wie daar uit de bus komt als de beste vertaler van Vlaanderen mag naar de internationale Cicerovertaalwedstrijd in Italië. Zo ver zijn we nog nooit geraakt, maar wat niet is, kan nog komen.)