Projecteren kan je leren

Hoe dan?

De leerlingen van het 3de jaar krijgen een schooljaar lang de tijd om in kleine groepjes een zelfgekozen thema uit te werken. Dit project dat Vorm en inhoud wordt genoemd krijgt dus bij elk groepje een andere invulling. De leerlingen worden bijgestaan door een werkgroep van leerkrachten die hen doorheen het proces bijsturen waar nodig.

De brainstorm is bij de meeste leerlingen geluwd, waarna ze nu in de onderzoeksfase beland zijn. In deze eerste projectweek krijgen de leerlingen extra ruimte om hun thema verder uit te diepen. Naast het online opzoekingswerk trekken onze leerlingen er ook fysiek op uit. Eens ze een onderbouwde keuze hebben gemaakt van de plaatsen die ze wensen te bezoeken, mogen de leerlingen hun gang gaan. Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol. Er wordt steeds gecommuniceerd met de thuisbasis.

De leerlingen krijgen vrijheid en inspraak, maar daar staat tegenover dat we verantwoordelijkheid verwachten. 

Het onderzoeksproces wordt weergegeven in een logboek. Keuzes worden hierin beargumenteerd, doodles en knipsels over het onderwerp vormen mooie collages, korte verslagen van gesprekken worden genoteerd en ga zo maar door. De inhoud krijgt al een beetje meer vorm.