Terug van nooit weggeweest

Er werd wat afgeknuffeld!

Op vrijdag 22 april organiseerden we naar goede gewoonte een reünie voor oud-leerlingen, met daaraan gekoppeld een overdracht naar onze huidige leerlingen.

De oud-leerlingen vertelden over hun eigen traject tot nu toe. Welke vooropleiding volgden zij in de Wingerd? Was dat een goede voorbereiding op wat ze daarna deden of studeerden? Hoe moeilijk/makkelijk verliep hun studiekeuze? Wat heeft daarbij geholpen? Zijn ze tot verrassingen komen te staan? Waren er zaken waarvan ze dachten ‘Had ik dat maar op voorhand geweten!’ ? ... want wij geloven dat élk van die verhalen mogelijks interessant kan zijn voor wie nu op die tweesprong staat.

Na het ontmoetingsmoment tussen jong en oud was het aan de oude garde om verder herinneringen op te halen, klassen te inspecteren, leerkrachten te knuffelen ... Wat een gezellige bende! Wat een toffe avond!!!

Jammer genoeg gaan er in de loop der jaren e-mailadressen verloren of zijn gegevens gewijzigd. Hebben we jou dit jaar niet bereikt, maar wil je er graag volgend jaar bij zijn? Stuur ons jouw e-mailadres en het jaar waarin je bent afgestudeerd via wingerd@onderwijs.gent.be en we zetten je op onze mailinglist.