Weerbaarheid

Hoe stevig sta jij in je schoenen?

Wat is ‘weerbaarheid’?
Volgens Van Dale: weer·baar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: weerbaarder, overtreffende trap: weerbaarst)
in staat tegenstand te bieden
 

  • In je vriendengroepje zijn er heel wat rokers. Ze bieden je ook een sigaret aan, maar jij wil helemaal niet roken. Zeg je ‘nee’ of ga je toch op het aanbod in? Hoe leg je aan je vrienden uit dat je iets niet wil?
  • De vriend(in) die je na het feestje naar huis wil voeren met de auto heeft duidelijk te veel gedronken. Hoe maak je beleefd duidelijk dat je niet mee wil?
  • Hoe bied je gepast ‘tegenstand’ – ‘weerwerk’ als je iets niet wil? Wie niet meedoet met de groep is al snel een flauwe ‘trees’ of een spelbreker.

In deze projectweek bieden we een hele resem workshops en sessies aan rond weerbaarheid op alle niveaus, in verschillende betekenissen van het woord:


RELATIONELE & SEKSUELE VORMING - PIMENTO

Pimento ondersteunt jongeren om zelfbewuste en verantwoorde keuzes te maken, met respect voor zichzelf en anderen. Ze focussen op de positieve kant van seksualiteit, maar houden rekening met mogelijke risico's van seksueel gedrag (ongeplande zwangerschap, online en offline seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen). 
In een veilige omgeving leren ze de groep grenzen te (h)erkennen, mythes te doorprikken en taboes te doorbreken. De begeleiders van Pimento maakten lichamelijke, relationele en seksuele ontwikkeling bespreekbaar via beproefde, ervaringsgerichte werkvormen (discussiespelen, stellinggesprekken, ...). 


WORKSHOP DRUGSTORIES

Bijna één op de zeven jongeren experimenteert vandaag met illegale drugs. De kans dat jongeren hiermee vroeg of laat geconfronteerd worden is dus reëel. De medewerkers van Drugstories zijn ofwel ervaringsdeskundige, preventiewerker, leraar of schrijver. Vanuit deze ervaring brengen ze niet alleen geloofwaardige en herkenbare verhalen, maar informeren ze ons ook. Ze laten ons nadenken en waarschuwen voor onverantwoord omgaan met drugs. Belangrijke thema's als durven opkomen voor je eigen mening, omgaan met groepsdruk en praten over gevoelens komen aan bod.


KLASTRAJECT - Groep INTRO

Onze leerlingen presteren  op hun het best als ze zich goed in hun vel voelen in de klas. Maar soms staan er zaken dit in de weg: een moeilijke relatie met de leerkracht of medeleerlingen, een pestproblematiek of een klas op stelten. Vzw Groep INTRO maakt gebruik van observatie, proactieve cirkels, samenwerkingsopdrachten, reflectie en tal van andere methodieken om tot een betere sfeer en meer respect in de klas te komen. Zowel leerlingen als leerkrachten konden behoeften en verwachtingen uitspreken en kregen tips en tricks om meer in verbinding te komen met elkaar.