Workshops en sessies rond weerbaarheid

Om stevig in onze schoenen te staan

Wat is ‘weerbaarheid’?
Volgens Van Dale: weer·baar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: weerbaarder, overtreffende trap: weerbaarst)
in staat tegenstand te bieden
 

  • In je vriendengroepje zijn er heel wat rokers. Ze bieden je ook een sigaret aan, maar jij wil helemaal niet roken. Zeg je ‘nee’ of ga je toch op het aanbod in? Hoe leg je aan je vrienden uit dat je iets niet wil?
  • De vriend(in) die je na het feestje naar huis wil voeren met de auto heeft duidelijk te veel gedronken. Hoe maak je beleefd duidelijk dat je niet mee wil?
  • Hoe bied je gepast ‘tegenstand’ – ‘weerwerk’ als je iets niet wil? Wie niet meedoet met de groep is al snel een flauwe ‘trees’ of een spelbreker.

In deze projectweek bieden we een hele resem workshops en sessies aan rond weerbaarheid op alle niveaus, in verschillende betekenissen van het woord:
 

HET VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE

In verband met de natuurwaarden en vooral de veiligheid is een groot deel van Saeftinghe niet vrij toegankelijk; de vloed kan er verraderlijk snel opkomen. Ervaren gidsen nemen ons daarom mee op een tocht het gebied in. Om staande te blijven moeten we goed samenwerken, elkaar waarschuwen voor de vele diepe geulen en de gesneuvelden er terug bovenop helpen. 

WORKSHOP ‘MACHTIG’

‘Machtig’ is een verrassend trainingsprogramma dat jongeren wil helpen meer macht te krijgen over hun eigen leven en meer weerbaar te worden in risicosituaties. In deze sessie ervaren we hoe eenvoudige technieken een groot effect hebben op ons denken, voelen en handelen.


MET LIEFS, PIMENTO

Seksuele vorming is breder dan seksuele voorlichting en omvat dus veel meer dan feitelijke kennis over relaties, de puberteit, seks en aanverwante thema's. Bij seksuele vorming leer je de feiten, waarden en normen bespreekbaar maken en verhelderen, over seks communiceren en rekening houden met je eigen grenzen, gevoelens, opvattingen, normen en waarden en die van anderen. Via discussiespelen, stellinggesprekken, spelborden, een kennisquiz en een heleboel didactisch materiaal verkennen we de boeiende wereld van relaties en seksualiteit.


DRUGSTORIES

Bijna één op de zeven jongeren experimenteert vandaag met illegale drugs. De kans dat jongeren hiermee vroeg of laat geconfronteerd worden is dus reëel. De medewerkers van Drugstories zijn ofwel ervaringsdeskundige, preventiewerker, leraar of schrijver. Vanuit deze ervaring brengen ze niet alleen geloofwaardige en herkenbare verhalen, maar informeren ze ons ook. Ze laten ons nadenken en waarschuwen voor onverantwoord omgaan met drugs. Belangrijke thema's als durven opkomen voor je eigen mening, omgaan met groepsdruk en praten over gevoelens komen aan bod.


FILM ‘Les misérables’

Les misérables' speelt zich in 2018 af en haalde inspiratie uit de rellen in de buitenwijk van Parijs in 2005 waarbij het tot gewelddadige confrontaties kwam tussen jongeren en de politie. De regisseur Ladj Ly toont de kijker dat de klassenstrijd
waar Victor Hugo over schrijft vandaag nog steeds brandend actueel is. Stéphane vervoegt de Parijse politie in een antimisdaadbrigade. Zijn territorium is Montfermeil, een weerbarstige en door misdaad geplaagde buitenwijk waarin Victor Hugo meer dan 150 jaar geleden zijn ‘Les misérables’ liet afspelen. Hij had zijn eerste dag bij het korps wel anders voorgesteld. Bovendien blijken zijn collega’s zo corrupt als de pest. Chris is een weerzinwekkend alfamannetje dat graag zonder reden jonge meisjes fouilleert en Gwada een macho die zonder verpinken zijn macht misbruikt. De spanning in de wijk is bijna tastbaar en een gewelddadige confrontatie tussen de agenten en de bewoners lijkt onoverkomelijk. Regisseur Ladj Ly scoorde met zijn fictiedebuut al meteen de Juryprijs in Cannes. 'Les misérables' was de openingsfilm van het 46e Film Fest Gent.


SESSIE 'BLEEKWEIDE'

Onze wereld wordt complexer, kinderen en jongeren zijn in nood, hun nesten worden gecompliceerder of verdwijnen. Ze stellen signalen, ze krassen, vluchten, worden woedend, verliezen concentratie, eten te veel of te weinig. Hun vat loopt vol. De Bleekweide is een plek waar geen taboe of oordeel zit op gevoel. Elk gevoel mag gevoeld worden. Elk gevoel is oké. Er staat geen tijdslimiet op. We leren op een constructieve manier om te gaan met gevoel. Gevoelens krijgen erkenning, worden veruiterlijkt, doorleefd, ervaren. We kijken naar het menselijk leven als één geheel en maken verbinding met hoofd-hart-ervaring-beleving-lichaam.