YOUCA Action Day

15.000 leerlingen engageerden zich op 17 oktober om een dag te gaan werken voor de YOUCA Action Day. Met het loon dat ze die dag verdienden, 55 euro, steunen ze een jongerenproject van Trias in Guinee en twee Belgische projecten.
Onze leerlingen van het 6de jaar hebben gesolliciteerd in zeer uiteenlopende branches.

YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen ze voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.