Projectperiode 2

Tijdens de week voor de krokusvakantie vond naar goede gewoonte onze 2de projectperiode plaats.

3de jaar

De leerlingen van het 3de jaar hebben tijdens de eerste projectperiode vooral gebrainstormd en informatie bij elkaar gesprokkeld voor hun jaarproject 'Vorm en inhoud'. Tijdens de 2de projectperiode konden zij beginnen aan de effectieve uitwerking ervan. Op vrijdag 24 april zouden de 3des hun project voorstellen aan een jury van leerkrachten en publiek. Door de huidige omstandigheden zijn we echter genoodzaakt dit uit te stellen naar een latere datum.

Project Weerbaarheid - 4de jaars

Het 4de jaar heeft zich een volledige week ondergedompeld in het thema 'Weerbaarheid' met o.a. het trainingsprogramma 'Machtig', bedoeld om jongeren meer macht te laten krijgen over hun eigen leven en weerbaarder te worden in risicosituaties (bijvoorbeeld tegen drugmisbruik). De 4des gingen ook op verplaatsing naar de Bleekweide voor workshops rond teambuilding.

OC's en project 'Kunst' - 5de en 6de jaar

In het 5de jaar werd er gefocust op de eindwerken, ook wel 'onderzoekscompetenties' of 'OC' genoemd, namelijk het OC Latijn en het OC Wetenschappen.
De leerlingen van het 6de jaar werkten dan weer aan hun OC Wiskunde en OC Talen.

De 5de en 6de Humane Wetenschappen gingen allerlei kunstvormen verkennen tijdens hun project 'Kunst'. Ze brachten onder andere een bezoek aan het Brussels Design Museum voor de expositie Punk Graphics, het SMAK en de tentoonstelling 'Van Eyck, An Optical Revolution'.

Project Kunst - 5 & 6 humane wetenschappen

OC Wetenschappen - 5de jaar

Tijdens de tweede projectweek werden onze 5de-jaars van de wetenschappen ondergedompeld in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek.
Aan de hand van een zelf gekozen onderwerp werd een experiment zelfstandig opgesteld en uitgevoerd. Hierbij werden de leerlingen geconfronteerd met alle onderzoeksaspecten.
De meest uiteenlopende onderwerpen binnen de vakgebieden fysica, aardrijkskunde, biologie of chemie werden gekozen:

  • Wat is de meest efficiënte manier om CO2 uit de lucht te halen?
  • Hoe verschilt de stuitercapaciteit per bal, hoogte en ondergrond?
  • Welke soort suiker laat de gisting bij gist optimaal verlopen?
  • Hoe bepaal je de afstand tot de sterren aan de hand van de parallax-methode?
  • Welke emulgator werkt het best in zelfgemaakte bodylotion?
  • Welk effect heeft de snelheid van een bewegende geluidsbron op de waargenomen frequenties van geluidsgolven?

Er werd ook een bezoek gebracht aan het onderzoekslabo voor klinische en experimentele neurofysiologie verbonden aan het UZ Gent. Hier werd getoond hoe het onderzoek verloopt naar behandelingstechnieken voor epilepsie. De leerlingen kregen een duidelijk beeld hoe wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt in een echte wetenschappelijke instelling.
Ongetwijfeld was de kennismakingsweek met deze wereld een goede voorbereiding op alle onderzoeksopdrachten in het hoger onderwijs.