Latijn - 3de jaar

Gemeenschappelijke clusters

Mens & maatschappij Uren
geschiedenis 2
levensbeschouwing 2
atelier economie 1
JOS (jij op school) 1
Taal & cultuur Uren
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
taallab Nederlands 1
taallab Frans 1
taallab Engels 1
STEM Uren
wiskunde 4
L.O. 2
fysica 1,5
biologie 1,5
chemie 1
aardrijkskunde 1
atelier STEM 0,5
atelier informatica 0,5

Specifieke vakken

Vak Uren
Latijn 4
wiskunde 1

Totaal

Totaal 33

Project = clusteroverschrijdend