Biezebeize: waarover gaat het?

Biezebeize is een initiatief van De Sassepoort-Spoor 9, mede mogelijk gemaakt door de Stad Gent, waardoor kinderen van andere scholen kunnen deelnemen aan onze atelierwerking. Een tweede aanbod is dat kinderen van andere scholen bij ons psychotherapie volgen.

Het doel van beide onderdelen van Biezebeize is om kinderen uit het gewoon onderwijs te laten genieten van de ondersteuning van het buitengewoon onderwijs zonder dat daarvoor een doorverwijzing noodzakelijk is. Hun doelgroep is evenwel verschillend.

Atelierwerking

Iedereen kent kinderen met wie het moeilijk loopt op school, in de klas, op de speelplaats. En in veel gevallen vinden de scholen daarvoor een oplossing. Toch zijn er ook kinderen die de draagkracht van de leerkracht en de school zwaar op de proef stellen. Op dat moment staat de school voor een moeilijke beslissing: kunnen wij blijven instaan voor de zorg die dit kind nodig heeft of zou het meer baat hebben bij een doorverwijzing naar een bepaald type van buitengewoon onderwijs?
Voor sommige kinderen kan een dergelijke doorverwijzing een terechte beslissing zijn, maar voor veel andere is het een veel te drastische maatregel. Met meer ondersteuning kunnen zij perfect in het gewone onderwijs blijven. Het is die extra ondersteuning die Biezebeize aanbiedt, met een dubbel doel: de draagkracht van de individuele leerkrachten en de scholen verhogen; en vermijden dat leerlingen onnodig worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.

Voor heel wat Biezebeizers heeft hun deelname aan onze atelierwerking een positief gevolg: na verloop van tijd vinden zij een (grotere) bereidheid om opnieuw leerling te zijn op hun eigen school. Dat komt door het werk in de ateliers, maar ook door de algemene setting waarin Biezebeize plaatsvindt. De deelnemende scholen hebben daar zelf een aanzienlijk aandeel in.
Klik op onderstaande links voor meer uitleg over de atelierwerking van Biezebeize:

Psychotherapie

Daarnaast zijn er ook kinderen die door toedoen van een veelheid aan factoren door een moeilijke periode gaan. Angstaanvallen, neerslachtigheid, gedachten aan zelfmoord, schools falen of desinteresse, ruzies binnen de klas groep... dit zijn fenomenen waar eigenlijk niemand absoluut van gevrijwaard blijft. Voor deze kinderen is ons psychotherapeutisch aanbod bedoeld: niet als aanvulling op onze atelierwerking, maar voor kinderen wiens ouders niet de draagkracht of mogelijkheden hebben om gebruik te maken van private psychotherapeuten.

Klik op onderstaande links voor meer uitleg over het psychotherapeutisch aanbod van Biezebeize: