Biezebeize: per week, per dag

De kinderen nemen twee vaste namiddagen per week (niet op woensdag) deel aan onze atelierwerking. Tijdens de voormiddagen en de andere namiddagen blijven zij op hun school.

De kinderen worden door hun school aangemeld bij Biezebeize, telefonisch of via e-mail. Voorafgaande onderzoeken, diagnoses of verslagen zijn niet nodig.

Biezebeize kan vrijwel onmiddellijk van start . De enige vereisten zijn dat de ouders hun toestemming hebben gegeven en dat de school een regeling heeft uitgewerkt voor het vervoer heen en terug.

Tussen 12.30 en 12.45 uur worden de kinderen verwacht aan de ingang van Biezebeize (Spoor 9).
Het is van belang dat zij op tijd zijn, zodat zij om 12.45 uur met de andere kinderen kunnen afspreken naar welke ateliers zij gaan.
Elke namiddag nemen zij deel aan twee van deze ateliers: van 13.00 tot 13.50 uur en van 13.50 tot 14.40 uur. Zij kunnen kiezen uit een (wisselende) reeks ateliers: werken met hout, met klei, tekenen, schilderen, op stap gaan, eigen creaties bedenken en in elkaar steken…
Aan elk atelier wordt deelgenomen door maximaal vier kinderen.

Om 14.40 uur worden de kinderen opnieuw opgehaald, zodat zij hun dag kunnen afsluiten in hun eigen klas.

Lees meer over de setting van Biezebeize!