De Bovenbouw

WELKOM IN DE BOVENBOUW

In onze klas(sen) zitten de oudste kinderen van de school. De groep is opgesplitst in 2 groepen, maar werkt ook heel vaak samen. 

Op onze school wordt het freinetonderwijs aangeboden want wij gaan er van uit dat kinderen veel beter en langer onthouden wat ze zelf aanbrengen. Het werk in onze klas(sen) vertrekt dus vanuit de ervaringen en interesses van de kinderen. Meermaals per dag komen we met de hele klas samen in de kring. In de rondes die voorbereid worden door de kinderen worden gericht ervaringen en verhalen uitgewisseld in verband met de actualiteit, techniek en wetenschappen, gelezen boeken, techniek/wetenschap en kunst. Die zijn het vertrekpunt waar het schools werk aan gekoppeld wordt. De kinderen plannen samen met de leerkrachten het werk binnen een vast dag- en weekschema. Het eigen werk wordt aan de groep voorgesteld in de afsluitkring of in de grote groep in het forum. Op deze momenten krijgen de kinderen feedback, appreciatie en kan het werk samen met anderen verder uitgediept worden. De basisvoorwaarde hiervoor is dat elk kind in de groep zichzelf kan zijn en de klas als een veilig plek kan beschouwen. Om dit te bewaken is er onder andere de wekelijkse klasraad waar successen en moeilijkheden besproken op klas- en schoolniveau worden. 

Als leerkrachten laten we ruimte voor initiatief en zelfstandigheid, door in de klas een veilig klasklimaat te scheppen. Er wordt gezorgd voor verdieping en verrijking via verschillende technieken, zoals de praatronde, vrije teksten, WO- en rekenonderzoek, tekstbesprekingen, illustratietechnieken… De kinderen leren schrijven, lezen en rekenen in een inhoudelijk zinvolle context, terwijl wij er voor zorgen dat alle leerinhouden aan bod komen. We gaan ook wekelijks op uitstap: een museum, een leerwandeling, een sportieve namiddag, een bezoek aan de bib,… 

Elk kind wordt volgens zijn mogelijkheden en leertempo zo ver mogelijk gebracht. De doorstroom naar het vervolgonderwijs met voor sommige kinderen een mogelijke terugkeer naar het regulier onderwijs wordt op het eind van de lagere schoolcarrière samen met het kind en de ouders voorbereid.