Groep Julie

Welkom in klas Julie! 

Hier krijgt ieder zijn eigen plekje, materiaal en vooral ruimte om te zijn wie ze zijn. Luisteren, vrijuit kunnen spreken en begrip tonen naar elkaar zijn belangrijke pijlers binnen onze klas om een veilige omgeving te vormen voor iedereen.  

We starten elke dag door een kwartier te lezen. Dit gebeurt in stilte en de kinderen kiezen zelf wat ze willen lezen.  

Doorheen de weekplanning komen verschillende Freinettechnieken aan bod. Zo starten we de week met de kring. De kinderen krijgen hier de ruimte om iets te vertellen of tonen aan de klas. Ook worden de voorbereidde rondes gepresenteerd. Wat de kinderen brengen in de kring is vrijblijvend, maar biedt een grote bron aan informatie/ inspiratie om aan de slag te gaan binnen de klas. Ook de project momenten komen wekelijks terug in de weekplanning. We proberen hiervoor zo veel als mogelijk te vertrekken vanuit hetgeen dat leeft binnen de klas. Dit zorgt ervoor dat de kinderen met meer plezier en een grotere interesse aan de slag gaan binnen de klas.  

De kinderen krijgen wekelijks een individuele planning. Deze planning verduidelijkt voor de kinderen waaraan ze moeten werken gedurende de week. Doorlopend krijgen de leerlingen instructies voor Nederlands en wiskunde. Dit wordt georganiseerd in niveaugroepen zodat alle kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en eigen tempo.  Binnen het planningswerk horen ook vrije teksten. Zoals de naam het al verklapt zijn deze teksten geschreven door de kinderen en kiezen ze vrij waarover dit gaat. Een tekst wordt steeds vergezeld door een illustratie. Hoe deze illustratie eruitziet hangt af van de illustratietechniek die aangebracht wordt. De teksten worden nadien ook gebruikt tijdens de lessen tekstbespreking of kunnen dienen als inspiratiebron voor de woordpakketten.  

De week sluiten we af met de klasraad. Dit is een moment waarop de kinderen elkaar pluimen kunnen geven, maar evengoed waar klachten besproken kunnen worden. Ideeën voor en van de school worden ook op tafel gelegd. Wat werd besproken in de klasraad en van toepassing is voor de hele school wordt meegenomen in de schoolraad.