Groep Klaartje en Lander

WELKOM IN ONZE KLAS! 

Wie zijn wij? 
10 kinderen die op basis van leeftijd, niveau en interesse, samen een groep vormen. Elk jaar zijn er een aantal kinderen die de klaswerking reeds kennen van het vorige schooljaar en komen er een aantal nieuwe kinderen bij. Kinderen uit de kleuterklas van Sanne (die naast ons ligt) en kinderen die helemaal nieuw zijn op school en nog de hele school leren kennen. We zijn blij met iedereen erbij en gaan graag samen op weg. Meestal niet voor een jaartje maar wat langer waardoor we elkaar goed leren kennen, aanvoelen en stappen zetten. 

Samen in een groep leven is voor ons niet zo gemakkelijk. We zijn, om verschillende redenen, nog volop op ontdekking in ons eigen lichaam en onze eigen gevoelswereld. Gelukkig hebben de begeleiders veel tijd en geduld om onze innerlijke en sociale conflicten samen te verkennen, begrijpen en op te lossen. Elke dag opnieuw met nieuwe kansen. We leren onze gevoelens herkennen, verwoorden/uiten, onze mening geven op een goede manier, ruzie bespreken en oplossen, … door daar samen aan te werken vormen we een leuke groep waarbij iedereen zichzelf mag zijn én zorgt voor de anderen. 

Natuurlijk leren we ook veel want wij zijn geen kleuters meer maar grote kinderen. Het typisch schoolse leren van rekenen en taal, zelfstandig en/of klassikaal is echter om verschillende redenen nog niet aan ons besteed. 
We leren heel graag bij maar doen dit het liefst vanuit heel concrete ervaringen, met bewegingen van ons hele lichaam, in een sfeer van warmte, geborgenheid en veiligheid.

 Soms hebben we, alweer om verschillende redenen, moeite om te willen of kunnen leren. Gelukkig is dat ok en zoeken onze begeleiders wat nodig is om tot leren te kunnen komen. We krijgen in onze klas heel veel hulp en oefenkansen om ons te focussen, zelfstandig te werken, onszelf te organiseren in een klassikale context, te luisteren naar een opdracht, te plannen, foutjes te durven/mogen maken en door te zetten, …. 

Hoe ziet een dag eruit? 
In eerste instantie gaan we op zoek naar wat de groep én elk kind individueel nodig heeft om zich goed te voelen in de klas. Dat is een basisvoorwaarde om verder te kunnen werken en groeien. Wie zich niet goed voelt, kan niet leren. Bijgevolg hebben we een algemeen weekplan met heel veel aanpassingen in de ene of andere richting om aan ieders noden te proberen voldoen. 

Projecten vormen de basis van ons onderwijs. Vanuit de ervaringen die de kinderen binnenbrengen of die we opdoen tijdens de wekelijkse uitstappen en/of leerwandeling selecteren we een klasproject dat één en soms meerdere weken uitgediept wordt. We hebben vaste momenten waarbij er rond het project gewerkt, gecreëerd en geleerd wordt maar dit is niet het enige. Ook de taal en rekenmomenten worden zoveel mogelijk opgebouwd vanuit of gelinkt aan het project zodat dit niet een op zichzelf staande cognitieve les wordt, maar de motivatie en betrokkenheid van de kinderen geprikkeld blijft. 

Na een rustige inloop, starten en eindigen we onze dag in de kring
In de ochtendkring maken we verbinding met elkaar (met een lied), oriënteren we ons in de tijd (kalender/dagplanning/weer) en krijgen de kinderen de kans om hun ervaringen met anderen te delen in verschillende rubrieken. (muziek, actua, boeken, onderzoek vanuit spelervaringen, project vanuit wereldse zintuiglijke ervaringen, thuiservaringen) We luisteren naar elkaar, gaan erover in gesprek en bekijken hoe we er nadien in de vrije werktijd verder mee aan de slag kunnen.
In de afsluitkring eten we samen onze koek en kijken terug op de dag. Wat hebben we gedaan en soms ook wat gaan we morgen/later nog doen.
Op vrijdag hebben we een speciale kring: de klassenraad. Hier kijken we terug op de voorbije week en bespreken samen wat er nodig is om verder te kunnen werken in een fijne klas/school. Alle kinderen kunnen hun gevoelens weergeven (via een gevoelsmeter) en al dan niet vertellen, er worden pluimpjes en duimpjes gedeeld, we bespreken en verdelen nieuwe klastaken en gaan in op het schoolleven op basis van de 3 schoolregels: zorg voor materiaal, zorg voor mezelf, zorg voor de groep. 

Vanuit de kring gaan we aan de slag tijdens de vrije werktijd. Zoals de naam doet vermoeden gaat iedereen aan het werk. Wat er gebeurt is zeer verschillend per dag/per kind en wordt bijgehouden in een planningsmap. Tijdens de vrije werktijd zijn we meestal met 2 of zelfs 3 begeleiders in de klas zodat er ruimte is voor begeleiding van het (nog niet zo) zelfstandige werk. 

 • Op vaste momenten in de week krijgt elke niveaugroep instructie taal, rekenen en schrijven door de klasleerkracht, blio, logo of kiné. Hier wordt nieuwe leerstof in kleine groep (3 kinderen) aangebracht en ingeoefend. Een instructie duurt ongeveer 20 minuten. We streven ernaar dat een kind max 1 instructie per lesuur krijgt om de aandacht optimaal te houden. 
  → tijdens de instructie werken we zoveel mogelijk vanuit actuele concrete ervaringen en gaan we de cognitieve kennis omzetten in beweging om deze met ons hele lichaam te ervaren en vast te zetten. We spreken van spelend, levend leren. 
 • ‘Zelfstandige’ inoefening van de gekregen instructies via concrete opdrachten op papier of met concreet materiaal. 
 • Automatisatie-oefeningen (taal-rekenen) op de tablet
 • Zelfstandig of onder begeleiding verderzetten van een onderzoek of project 
 • “Schrijven” van een vrije tekst.
   → Elk kind maakt een creatieve voorstelling van …. a.d.h.v. een aangebrachte illustratietechniek.
  → een kind dicteert vanuit de eigen interesse zijn verhaal, de leerkracht schrijft en kind krijgt een verwerkingsopdracht zoals overstempelen, letters zoeken, woord schrijven, …. 
  → de vrije tekst mag wekelijks worden voorgelezen in eigen of een andere klas.

Naast de klaswerking hebben we op school ook een atelierwerking. Zowel in de voor- als de namiddag kunnen kinderen er op bepaalde moment voor kiezen om niet in de klas te werken maar naar een atelier te gaan. Dit gebeurt steeds in overleg met de klasleerkracht en wordt vooraf gepland. In de ateliers wordt via verschillende creatieve, muzische, sportieve, technische werkvormen aan de slag gegaan met wat het kind op dat moment binnenbrengt. De ateliers vormen een grote meerwaarde voor kinderen waar het voortdurend in de klas functioneren teveel gevraagd is en/of te weinig aan hun specifieke noden voldoet. 

Onze leuze: 

….van proberen kan je leren… 
zowel voor de kinderen als voor de begeleiders… 
We zoeken en proberen elke dag opnieuw om er een fijne, leerrijke dag van te maken voor iedereen! 

Tot binnenkort! 

Lander, Klaartje, Vee, Veerle, Evi en Liente