Groep Tania

Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid en verdient een unieke benadering!
Een klas is niet zomaar de plek waar je leert lezen en rekenen. Het is de plek waar je groeit en jezelf vormgeeft, samen met andere kinderen en volwassenen. 'Zorgen voor elkaar' staat centraal in deze klas. Er is naast het schoolse werk ook veel aandacht voor sociale vaardigheden. We leren van elkaar en met elkaar, op verschillende manieren. We leren te verwoorden wat we denken en voelen en we leren hoe we naar elkaar kunnen luisteren. We creëren ruimte voor elkaar, zodat iedereen zich als een vis in het water kan voelen.
Humor is héél belangrijk in de klas. Het helpt ons dagdagelijkse leven relativeren. Samen kunnen lachen, staat op onze dagelijkse to-do-list!
In onze klas worden sterktes extra in de verf gezet. Kinderen groeien door zelfbewust aan het werk te gaan. We werken daarom graag op maat en op het tempo van de kinderen.
Ze leren ook al erg vroeg om hun eigen leerproces mee in handen te nemen. We volgen de interesses van de kinderen om de leerstof aan te reiken. Kinderen leren daardoor niet enkel feiten, maar ook hoe ze nieuwe dingen bijleren en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan hun leerproces. We gaan creatief aan de slag!