De Sassepoort - Spoor 9

De Sassepoort is een freinetschool voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen (type 3) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9).  

De kinderen zitten in heterogene leefgroepen. Deze groepen worden hoofdzakelijk samengesteld op basis van de leeftijd van kinderen. Hierdoor krijgt elk kind onderwijs op zijn. De kleutergroep is een ‘classe unique’ waar jongere en oudere kleuters van elkaar leren.

Meer zorg nodig

De Sassepoort - Spoor 9 ziet de problemen van kinderen als een reactie op situaties die zij als ondraaglijk of onaanvaardbaar ervaren, die gevoelens van angst, onveiligheid, bedreiging oproepen, waarmee ze niet kunnen omgaan.

Veel mensen bekijken kinderen met problemen als kinderen die liever hun goesting doen, die niet willen gehoorzamen, als kinderen die opstandig zijn en zich niet willen aanpassen. Meestal gaat men op zoek naar een diagnose, in de hoop dat hier een behandeling op volgt, via medicatie of het aanleren van nieuwe vaardigheden, die de problemen doet verdwijnen. Dit heeft meestal een heel wisselend succes. Veel problemen blijken toch niet zo eenvoudig op te lossen.

De Sassepoort – Spoor 9 vindt dat deze aanpak voorbijgaat aan de eigenheid van de kinderen en de problemen die ze hebben. Mens zijn, mens worden, is complex. Iedereen worstelt wel eens met zichzelf en de wereld rondom zich. De meeste mensen vinden een geruststellende manier om daarmee om te gaan, maar sommige kinderen vinden dit moeilijker. 

Kinderen met emotionele - en gedragsproblemen vinden te weinig rust in zichzelf en lijken genoodzaakt om voortdurend te reageren op wat er rondom hen gebeurt.

Autisme is complexe aandoening is die het functioneren van een kind grondig bemoeilijkt. Kinderen met ASS hebben onvoldoende ‘zelf’ om op een afdoende wijze te kunnen omgaan met alle prikkels en sociale codes waar ze door bestookt worden.

Kinderen op onze school hebben hierdoor vaak problemen in de omgang met hun eigen lichaam, sociaal contact en communicatie. De Sassepoort - Spoor 9 wil de eigenheid van elk kind vooropzetten en ze ondersteunen naar voldoende automie. 

Deze kijk vraagt om een andere soort van onderwijs en zorg. De basis hiervoor vindt De Sassepoort-Spoor 9 in de institutionele pedagogiek en het freinetonderwijs.

 

Onze brochure

Lees meer over zowel de visie als praktische afspraken op school in onze brochure.