Samen is meestal leuker.

Op internaat leven we samen, omdat samen leuker is dan alleen.

De jongeren verblijven in een leefgroep begeleid door enkele opvoeders. 

Elke leefgroep huist op een andere verdieping en heeft haar eigen leefruimtes.

Die kleinschaligheid zorgt voor een warm nestgevoel, waar elke jongere zich geborgen voelt.

Vele activiteiten zijn leefgroepoverstijgend zodat de jongeren de kans krijgen om met iedereen kennis te maken en vriendschappen op te bouwen.