Samen: knus en gezellig!

In een internaat leven we samen, omdat samen soms gezelliger is dan alleen.
Onze internen zitten wel elk in een leefgroep.
Dat is een kleine groep met vaste opvoeders.
Elke leefgroep huist op een andere verdieping van ons internaat en heeft haar eigen leefruimtes.
Die kleinschaligheid zorgt voor een warm nestgevoel, waar elke interne zich geborgen kan voelen.
Toch worden er ook dingen gedaan die leefgroepoverstijgend zijn.
Daardoor is er een wisselwerking tussen de verschillende groepen en leren de internen ook in een grote(re) groep functioneren.

knus