Internaat Pollux

Als gedreven team staan wij klaar om te investeren in het welbevinden van uw kind.
Vanuit het pedagogisch project van het Onderwijs van de Stad Gent willen wij - welbewust -
bijdragen aan de totale ontwikkeling van onze internen.

Dat wij hierbij op een gedegen manier te werk gaan, lijkt voor ons duidelijk te zijn.
Maar sinds vorig schooljaar hebben wij hierbij een houvast; een leidraad voor kwaliteit
op alle vlakken van onze internaatswerking.

In oktober 2018 onderschreven alle Vlaamse betrokkenen een engagementsverklaring:
het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK) - om te bouwen aan internaatskwaliteit.

Het Rik bevat 23 kwaliteitsverwachtingen waarover alle belanghebbenden het eens zijn.
Het is bedoeld als een instrument om in dialoog te gaan op verschillende niveau's,
een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te tekenen.

In 2021-2022 start de onderwijsinspectie met een nulmeting van de Vlaamse internaten.
Meer informatie over het Rik vindt u door op onderstaande link te klikken:

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/controle-internaten

samen

voorpagina
RiK visueel