Zorgbeleid

'Zorg' betekent voor ons dat we op alle vlakken proberen de beste zorg te geven aan alle jongeren. Aandacht voor basisbehoeften, begeleiding op studievlak en speciale aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding.

Bevorderen van zelfstandigheid, aansporen tot zelfredzaamheid, nemen van initiatief, sociale en communicatieve vaardigheden helpen ontwikkelen. 

Ons internaat vertrekt vanuit het 'handelingsgericht werken' (HGW).

de behoeften van de jongere centraal stellen;
leren door interactie;
systematiek en transparantie in de werking;
doelgerichtheid;
constructieve samenwerking;
focus op het positieve bieden;
de opvoeder doet er toe.

De opvoeders staan dagelijks ter beschikking om kleine en grote zorgen te aanhoren. Dat kan gerust 'onder 4 ogen', in een rustig hoekje van de leefruimte of op de eigen kamer. Wees niet bang om een opvoeder aan te spreken. Elk probleem kent een begin van aanpak met een goed gesprek. Misschien is er wel een groepsgesprek nodig?

Onze zorgcoördinator kent de weg naar specifieke hulpverlening. Zij kan contact opnemen met je school, die eventueel het CLB inschakelt. Wij volgen dit op, bespreken dit met jou en respecteren daarbij jouw privacy.

Tweemaal per jaar houden wij voor alle internen een 'zorgoverleg'. Dit gebeurt samen met de beheerder, de zorgcoördinator en de 2 opvoeders. Zij bespreken de algemene ontwikkeling van elke jongere. Elke ouder* krijgt een kort verslag van het zorgoverleg.

Wij nemen evenwel gepaste maatregelen als er gezondigd wordt tegenover het internaatsreglement. Dat kan gaan van een gesprek zijn tot een eventuele sanctie.