Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie en open dialoog zijn belangrijk voor ons. Daarom werd er een werkgroep opgestart rond "jongerenparticipatie".

Er zijn informele bevragingsmomenten en formele vergaderingen. In de ideeënbus kunnen de internen hun vragen en suggesties kwijt. Regelmatig organiseren we een bevraging. Alles wordt in team besproken en alle jongeren krijgen feedback.

De bedoeling is om op constructieve manier in debat te gaan, luisteren naar elkaar, argumenten aandragen, omgaan met een gemotiveerd 'neen', compromissen maken, oplossingen zoeken, kritisch nadenken, voorstellen doen, jezelf bevragen, initiatief nemen, enz.

Deze vaardigheden kunnen mensen een leven lang gebruiken. Beslissingen die op deze manier tot stand komen verhogen het draagvlak bij iedereen.

Op de teamvergaderingen komt alle info van alle leefgroepen aan bod. Hierdoor houden wij voeling met wat leeft op internaat en kunnen we het beleid bijsturen waar nodig.