Onze werking

Waar staan we voor?

Als gedreven team staan wij klaar om te investeren in het welbevinden van uw kind. Vanuit het pedagogisch project van het Onderwijs van de Stad Gent willen wij - welbewust - bijdragen aan de totale ontwikkeling van onze internen.

MISSIE:
Internaat Pollux garandeert een kwaliteitsvolle opvang binnen haar mogelijkheden en financiële middelen. Als vooruitstrevend internaat verzekeren wij begeleiding, ondersteuning en opvoeding van de jongeren, ongeacht hun filosofische of religieuze overtuiging, afkomst of gender. We geven hen alle kansen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige jongvolwassenen. Internaat Pollux biedt een omgeving aan waarbinnen jongeren kunnen openbloeien tot mondige en zelfredzame individuen.

VISIE:
Centraal in onze visie staan het belang en het welbevinden van de jongeren en personeelsleden. Wij werken met enthousiaste teamleden in een respectvolle sfeer van overleg. Door in te spelen op ieders sterke punten mikken wij ten volle op kwaliteit in onze dienstverlening. Ons opvoedingsproject omvat een divers aanbod activiteiten, een stimulerend huiswerkbeleid en gezonde, evenwichtige voeding.

Wij streven naar communicatie met alle betrokkenen in het ontwikkelingsproces van de jongeren. Het team staat open voor een constructieve dialoog met iedereen binnen en buiten het internaat. Ouders, wettelijke vertegenwoordigers, scholen en andere diensten kunnen rekenen op onze bereidwillige samenwerking. We doen dit met de nodige integriteit en met respect voor ieders privacy.

Het internaat biedt een comfortabele infrastructuur voor gemengde, kleine leefgroepen met een familiaal karakter. Samen leven en beleven, afspraken en elkaar respecteren, samen lief en leed delen in een veilige en geborgen sfeer.

PEDAGOGISCH PROJECT

Internaat Pollux onderschrijft het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent.

Het intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent.

 

 

samen

Internaatsreglement