Op zoek naar een nieuwe school?

Zoek je een school voor type basisaanbod?

Misschien past Het Kompas wel bij uw kind(eren)?

Het Kompas

Het Kompas is een lagere school voor moeilijk lerende kinderen van 6 tot 13 jaar, die door een CLB naar een school voor basisaanbod doorverwezen worden. De einddoelstelling van de school is de integratie van de leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren ze de vorming van de totale persoonlijkheid.

In basisschool Het Kompas wordt gestart op het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk hiervan wordt een programma opgesteld. Zo kan gewerkt worden op een aangepast niveau en een haalbaar tempo. Het kind ervaart zijn talenten en tekorten, maar krijgt hier zijn krediet en ruimte die hij nodig heeft. Het gevoel van erbij te horen, is voor elk kind erg belangrijk. In dit kader kan het kind een positief zelfbeeld opbouwen.

De troeven van Het Kompas

  • Kleinere klasgroepen
  • Niveaugroepen voor wiskunde
  • Expliciete aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren
  • Ondersteuning van verschillende specialisten: logopedist, kinetherapeut, orthopedagoog, maatschappelijke werker, opvoeder en psycholoog
  • Nadruk op functionele taken en ervaringsgerichte taken
  • Atelierwerking
  • Aandacht voor multiculturele context en diversiteit

Inschrijven in Het Kompas

Doe je via deze link!