Schoolreglement 2023 - 2024

Intern schoolreglement

Beste leerling,
Beste ouders,
Beste begeleiders en opvoeders,
 

Hierbij heet ik u van harte welkom op onze school.
Wij zijn een school type basisaanbod voor kinderen van 6 tot 13 jaar binnen de schoolstructuur van IVA Stedelijk Onderwijs Gent.

Dit interne schoolreglement is een uitbreiding van het schoolreglement voor het basisonderwijs, specifiek voor onze school.

Op het Kompas besteden we veel aandacht aan de individuele ontwikkeling en de opvolging van elke leerling.
De brede basiszorg omvat alles wat onze school aanbiedt om de leerling alle ontplooiingskansen te bieden, gebruik makend van de mogelijkheden van het kind.
Er wordt een individueel handelingsplan opgemaakt. De ouders worden betrokken bij de zorgvraag omtrent hun kind en worden op de hoogte gehouden van de vorderingen (oudergesprek).

Ons team verbindt er zich toe om onze leerlingen geborgenheid en een veilige, krachtige leeromgeving te bieden zodat die zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We streven naar een open en constructieve communicatie die als een rode draad door het zorgzaam omgaan met onze doelgroepen loopt.

Ouders, kinderen en medewerkers worden rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de beslissingen die hen aanbelanden.

Dit alles proberen we te realiseren via taken die levensecht, functioneel en betekenisvol zijn.
 

Met vriendelijke groeten,

Nicky De Veirman
Directeur

Download intern schoolreglement (PDF)