Brede doorlichting

Kort na de paasvakantie kwam de doorlichting langs.

Zo'n bezoek bestaat uit een rondleiding door de leerlingen, klasbezoeken en gesprekken met leerkrachten, ouders en leerlingen.

De inspecteurs namen het kleuteronderwijs onder de loep en in het lager onderzochten ze vooral onze lessen Frans en Nederlands.

We kregen een gunstig advies. Het volledige verslag kan je hieronder doornemen. 

 

Verslag brede doorlichting