Een ervaringsgerichte en warme kleuterschool

  • Welkom in Ter Leie én De Bollekens

    Welkom in Ter Leie én De Bollekens een kleuterschool met éénzelfde (ervaringsgerichte) visie, verspreid over twee locaties. Ter Leie vind je terug in de Gordunakaai, De Bollekens kun je dan weer terugvinden in de Jubileumlaan. We werken volgens de 3 pijlers van het ervaringsgericht onderwijs (Ferre Laevers). Elke locatie heeft (ter plaatse) zijn eigen Buitenschoolse Opvang!

    Lees hier meer

  • Warm en zorgzaam werken

    Leren kan pas plaatsvinden wanneer kinderen zich goed voelen (welbevinden) en zich geroepen voelen om actief te participeren aan de verschillende activiteiten (betrokkenheid). Het is dan ook zeer belangrijk om structureel (screening) het welbevinden en de betrokkenheid te bewaken en actie te ondernemen wanneer deze verzwakken.

    Lees hier meer