Klassen

Onderbouw Ter Leie

Bovenbouw Ter Leie

Onderbouw De Bollekens Jubileumlaan

Bovenbouw De Bollekens Jubileumlaan

Buitenschoolse opvang Ter Leie

Buitenschoolse opvang De Bollekens