Dagindeling op school

De school start om 8u20. We vinden het belangrijk dat de kleuters op tijd aanwezig zijn! Te laat komen stoort de klaswerking en de kleuter mist veel. Indien uw kind ziek is vragen wij om zowel de school als de Buitenschoolse opvang zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

De middagpauze is van 11u55 tot 13u30. De schooldag eindigt om 15u25 (op woensdag om 11u55).

Hoe ziet onze dag er inhoudelijk uit?

 • De voormiddag 
  De voormiddag starten we altijd met een onthaalmoment. De juf verzamelt informatie voor de praat-, lectuur,- natuur- of nieuwsronde die hierop volgt. Na één van deze rondes begint de planning. Het is de ideeënbank voor kleine projecten en de kleuters kiezen zelf wat ze zullen schilderen, construeren, kleien,... De kinderen gaan vervolgens tijdens de werktijd aan de slag. Dit kan zowel manuele expressie als spelsituatie zijn. De juf begeleidt de kleuters in het hele proces. Het proces is bij ons dan ook belangrijker dan het resultaat. 

  Tot slot is er nog de afsluitronde, dit is een belangrijk moment op het einde van elke voormiddag. Kleuters horen van elkaar wat ze leuk vonden, minder leuk moeilijk of juist makkelijk.
   
 • De namiddag
  In de namiddag komen vooral muziek en beweging aan bod en kunnen zaken worden afgewerkt. Bij mooi weer trekken we regelmatig naar onze grote speelplaats voor verschillende vrije, geleide en/of begeleide spelen.
  Om organisatorische redenen kunnen deze activiteiten natuurlijk ook in de voormiddag plaatsvinden.