Onze visie

Ervaringsgericht werken

We zijn een ervaringsgerichte kleuterschool. Tijdens de dagelijkse werking in de klas wordt steeds vertrokken van de ervaringen van de kinderen zelf. Dit kunnen ervaringen zijn die de kinderen als klasgroep samen opdoen maar ook ervaringen die ze buiten de school hebben opgedaan. Ervaringen worden steeds gebruikt als uitgangspunt.

Aan de hand van verschillende werkvormen (kringen (praatronde, nieuwsronde, evaluatierond,...), contractwerk, projectwerk, ateliers, vrije keuze, ...) proberen we dit actief te bevorderen. De leerkracht engageert zich om uit te zoeken wat dit kind in deze klas met deze leerkracht nodig heeft om te ontwikkelen.

Vrij kleuterinitiatief

Door deze pijler wordt de betrokkenheid van de kleuter verhoogd waardoor hij meer leert. Hij brengt zijn eigen leefwereld in de klas binnen en leert ook meteen dat er zoveel verschillende leefwerelden zijn als kinderen in de klas.

Welke thema's in de klas aan bod (kunnen) komen hangt ook af van de kleuters zelf! De kleuters worden aangemoedigd hun mening te verwoorden, probleemoplossend te denken, te discussiëren of het gericht te luisteren naar het vertellen, voorlezen of de instructie. De kleuters worden gestimuleerd om zelf het initiatief te nemen bij de organisatie. 

Heterogene groepen

In onze kleuterscholen kiezen we ervoor te werken met heterogene groepen. Onze kleuters doorlopen de hele kleuterschool dus bij slechts twee kleuteronderwijzer(s).

Kleuters van 2,5 en 3 jaar vormen de onderbouw van onze school. Terwijl 4 en 5 jarigen de bovenbouw van onze school vormen.

Een uitdagende klas- en schoolomgeving

Wanneer de omgeving van de kleuter interessant is wordt hij uitgedaagd om zaken uit te proberen en te experimenteren.

Uitstapjes of observaties in bv de natuur staan dan ook regelmatig op ons programma! Een bezoekje aan onze eigen moestuin (met kippen) of onze eigen zintuigentuin (DB), het kan allemaal! Zelf planten, oogsten of iets lekker klaarmaken, leren door het zelf te ervaren is bij ons een troef.