Onze zorgvisie

Wat we willen

We willen aandacht besteden aan de totale persoonlijkheid van elk kind. Alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling verdienen evenveel aandacht. We wensen met elk kind op zoek te gaan naar eigen talenten: motorische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden moeten voortdurend aandacht krijgen.

Wat we betrachten

We betrachten een positieve benadering van elk kind. Aandacht voor elk kind en de eigen persoonlijkheid, wat kan een kind wel al? De schoolsfeer moet blijven motiveren en aangenaam zijn voor iedereen.

Wat we wensen

We wensen drempels weg te nemen. We proberen een verticale lijn te ontwikkelen om continuïteit te waarborgen. We willen samen school maken.

Er is een nauwe samenwerking met De Bollekensschool (lagere school) en de overgang van kleuterschool naar lagere school wordt dan ook tot in de puntjes voorbereid. Zo heeft elke kleuter van onze kleuterschool sowieso een plaatsje in het eerste leerjaar, in De Bollekensschool.