Afval sorteren op onze school

Op onze school sorteren we restafval, papier, GFT en PMD.  In de klas en in de grote afvalstraten wordt alles juist gesorteerd. Dit is op het einde van de schooldag een belangrijke taak die met plezier wordt uitgevoerd.