Pedagogische studiedag lager én kleuter

Opgelet, kleuteren leerlingen L1/L2 die gebruik wensen te maken van opvangdiensten STIBO, tijdig melden in STIBO.