Nieuwsbrieven

Met onze nieuwsbrieven willen we terugblikken op leuke momenten en vooruit kijken naar onze komende activiteiten, in samenwerking met de ouderraad en onze collega’s van de buitenschoolse opvang. De data hiervan worden opgenomen in de bijgaande kalender van de nieuwsbrief.