Team

Directie en secretariaat

 • Sarah Vande Walle

  Directeur

 • Joke Baele

  Directeur op woensdag

 • Chantal Van Wynaerde

  Secretariaatsmedewerker

Onderhoud

 • Ferrid Berbic

  Onderhoudspersoneel Atalian

 • Hassan Colaker

  Onderhoudspersoneel Atalian

 • Gökçen Bulgur

  Onderhoudspersoneel

 • Katia Van Den Hoecke

  Onderhoudspersoneel

 • Sveva Van De Sompel

  Onderhoudspersoneel

Zorg

 • Charlotte Jacob

  Kinderverzorgster

 • Rinske Van Herreweghe

  Kinderverzorgster

 • Dora Branswijck

  Zorgleerkracht kleuter

 • Michèle Defraigne

  Zorgleerkracht lagere school

 • Marijke Scheire

  Zorgleerkracht lager

 • Eva Vandenboer

  Zorgcoördinator K3, L1, L2, L3 en beleidsondersteuner

 • Griet de Sagher

  Zorgcoördinator K1, K2, L4, L5 en L6

Kleuter

 • Marianne Dierickx

  Leerkracht K1A

 • Beatrijs De Grendel

  Leerkracht K1B

 • Nele Debeuckelaere

  Leerkracht K2

 • Sandra Kneisch

  Leerkracht K3

Lager

 • Justine De Rammelaere

  Leerkracht L1

 • Van den Heede Caroline

  Leerkracht L2

 • Nadine Vanderhaeghen

  Leerkracht L3

 • Sofie Veranneman

  Leerkracht L4

 • Joke Baele

  Leerkracht L5

 • Marijke Scheire

  Leerkracht L5 op woensdag

 • Anja De Vilder

  Leerkracht L6

Levensbeschouwing

 • Kaat Claerman

  Leerkracht niet-confessionele zedenleer

 • Nadine Secelle

  Leerkracht Rooms-Katholieke Godsdienst

 • Brahim Laghazoui

  Leerkracht Islamitische godsdienst L1, L2 en L4

 • Lamia Ahmiti

  Leerkracht Islamitische godsdienst L5 en L6

 • Evelyne Laemont

  Leerkracht Islamitische godsdienst L3

Lichamelijke Opvoeding

 • Tobias De Smaele

  Leerkracht Lichamelijke Opvoeding kleuter

 • Lorenzo Van Den Hove

  Leerkracht Lichamelijke Opvoeding lager en kleuter

 • Thomas Vanhoucke

  Leerkracht Lichamelijke Opvoeding kleuter

ICT

 • Benoît Goemanne

  ICT-coördinator

 • Ciska Veenhof

  ICT-coördinator

Buitenschoolse opvang

 • Sofie Verhellen

  Verantwoordelijke BO kleuters

 • Hawoly Ly

  Begeleider naschoolse opvang lager

 • Gül Kücüklas

  Begeleider naschoolse opvang lager

 • Minira Güler

  Begeleider naschoolse opvang lager