Rapport en oudercontact

Vandaag krijgen de leerlingen uit het lager hun derde rapport met tussentijdse evaluaties.
Daaraan is een oudercontact verbonden. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de klastitularis.