Infoavond overgang kleuter lager

Alle ouders van de leerlingen K3 welkom om kennis te maken met de werkwijze en dagplanning in een eerste leerjaar.

Warm aanbevolen aanwezigheid.