Correspondentie project

Ons zesde leerjaar las voor de Kerstvakantie nieuwjaarswensen voor bij bejaarden in de buurt. Daarover kon u in de vorige nieuwsbrief reeds lezen. Deze actie heeft heel wat warme reacties opgeleverd. Daardoor zijn we met de zesde klas gaan nadenken over een vervolgactiviteit. Uiteraard kan je in februari geen nieuwjaarswensen herhalen, maar we vonden een leerrijk alternatief.  
In samenwerking met De Regenboog, het dagbestedingscentrum van OCMW Gent in de Lucas De Heerestraat, organiseren we een correspondentie project. Elke leerling zal maandelijks in de pen kruipen en brieven wisselen met bejaarden uit de buurt.  
Uiteraard doen we dit op een traditionele manier. De brieven bestaan uit pen en papier. We waken dus extra over orde, bladspiegel en spelling.  Daarnaast zullen we de pennenvrienden met zelf-geknutselde ansichtkaartjes verrassen.  

De oudjes zijn erg enthousiast over het project, ze geven zelf aan dat de brieven een lichtpuntje geven om maandelijks naar uit te kijken. Zeker in deze eenzame tijden waarin hen veel contacten ontnomen worden.  

Ook de leerlingen zijn blij met de activiteit, de lessen creatief schrijven hebben een concreet doel. Daarnaast verraadt de blijdschap op het gezicht van een leerling die post ontvangt de doeltreffendheid van het project.  

Een leuk wist-je-datje: één van de correspondenten is mevr. Volcke, een legendarische juf die in de jaren ‘80 en ’90 het zesde leerjaar onder haar hoede had op onze school. Meester Jelle heeft nog bij haar in de klas gezeten, en schreef dan ook een brief naar haar. Binnen de week was er een antwoord terug, daarin stond te lezen dat juf Volcke zich de meester kon herinneren als een flinke werker. Oef! 
Een ander leuk weetje, ook de mama van meester schrijft ons brieven, we kunnen dus zeker navragen of de info van zijn juf wel klopt…