Naar het Stadhuis

In het kader van de lessen W.O. (Wat doet een gemeente?) en de lessen Nederlands (een interview afnemen) trokken wij naar het stadhuis, waar wij de Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen mochten interviewen.

We mochten ook eens een  "gemeenteraad" spelen en toen kwam zelfs de burgemeester binnen, verrast kijkend wie nu zijn plaats had ingenomen. Verder kregen we een rondleiding door het stadhuis en mochten enkele bijzondere zalen, zoals de troonzaal, bezoeken.