Technische proefjes

De leerlingen van het vijfde leerjaar stellen in kleine groepjes elke veertien dagen een technisch proefje voor. Zo leerden we reeds over mengsels, warmte, geluidstrillingen, ....