Communicatie school en gezin

Communicatiebeleid

 

We vinden een goede communicatie tussen gezin en school essentieel. We willen bereikbaar zijn en mooi kunnen samenwerken. Het werd tijd voor een grote schoonmaak in onze sociale media en communicatie. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom even onze communicatieafspraken op een rijtje:

 

1. Vragen van ouders:

 

 • Heb je een belangrijke en dringende mededeling of vraag? Bel naar school (09/222 29 45) of naar de opvang voor kleuters (09/221 74 42) of naar de opvang voor lagere schoolkinderen (0470/ 665 153).

 

 • Zieke kinderen meld je telefonisch, bij voorkeur tussen 8u00 en 8u20.

 

 • Iets uit het oog verloren? Bel naar school of vraag via aan andere ouders of spreek de leerkracht aan of stel je vraag aan de leerkracht via Questi.

 

 • Heb je een vraag of opmerking over de maaltijden of over de (regeling van de) opvang van je kind? Bel voor lagere schoolkinderen naar het secretariaat van school (09/222 29 45) of e-mail het secretariaat via  dvanmonckhoven.sec1@onderwijs.gent.be. Na 16u kan je ook naar de opvang voor lagere schoolkinderen (0470/ 665 153) bellen. Bel voor kleuters naar de buitenschoolse opvang (09/221 74 42) of e-mail de buitenschoolse opvang via bo.vanmonckhoven@stad.gent

 

 • Benieuwd naar hoe het gaat met je kind op school? Praat met de leerkracht voor of na schooltijd, met een begeleider van de opvang, … Kom binnen op school, kijk in de agenda, de gemaakte werkboeken, … We maken graag tijd voor een korte informele babbel met jullie. We hebben extra aandacht voor de allerjongsten of voor wie het even wat moeilijker heeft.

 

 • Wens je om iets uitgebreider te bespreken? Spreek de leerkracht aan voor of na schooltijd om een moment in te plannen. Of stuur een bericht via Questi. We maken graag tijd voor een goed gesprek met jullie. Ook zijn er oudercontacten voor kleuters in december en juni en oudercontacten voor lagere schoolkinderen in oktober, januari en in juni. En vlak voor de paasvakantie zijn er in de lagere school ook oudercontacten op afspraak.

 

 • Wens je meer info over de lesdoelen en het klasprogramma, spreek de leerkracht dan even aan. Hij/zij zal je graag te woord staan.

 

 • Heb je een administratieve vraag (bijv. over je factuur)? Bel naar school of stuur een e-mail naar dvanmonckhoven.sec1@onderwijs.gent.be.

   

 • Heb je een informatieve vraag of een kritische bedenking omtrent het beleid? Spreek de directie gerust aan of stuur een e-mail naar dvanmonckhoven.dir@onderwijs.gent.be. Kom gerust naar de ouderraad of maak een afspraak op de overlegdagen tussen ouders en directie en zorgcoördinator. 

   

 • Wens je een gesprek met de zorgcoördinator? Eva is de zorgcoördinator en werkt op maandag, woensdag en donderdag. Kom gerust eens binnen en spreek haar aan. Of je kan e-mailen naar dvanmonckhoven.zorg@onderwijs.gent.be of bellen naar 0477/98 75 03.

 

 • Wens je een gesprek met de directie? Spreek de directie gerust aan de schoolpoort aan of contacteer bij voorkeur via e-mail (dvanmonckhoven.dir@onderwijs.gent.be). Telefonisch (voor dringende zaken) kan ook via .

 

We trachten e-mails en berichten via Questi binnen de 7 dagen te beantwoorden. Dringender? Bel naar school of spreek de leerkracht aan.

 

2. Zo informeren wij je

 

 • Met korte informele babbels tussendoor en oudercontacten houden we je op de hoogte van de vorderingen en het welbevinden van je kind.

 

 • Maken we ons zorgen om je kind, dan kan je er van op aan dat we je aanspreken om eens te polsen of je die zorg deelt. Of we nodigen je uit voor een gesprek.

 

 • Gebeurt er iets op school of in de opvang waarvan wij menen dat het goed is dat je ook op de hoogte bent (een zware valpartij, een ernstig conflict, een gebeurtenis die indruk maakte, …), dan bellen we je op of proberen we je na schooltijd even aan te spreken of sturen we een bericht via Questi.

 

 • Via Questi geven klasleerkrachten minstens één keer per drie weken info mee over het klasgebeuren. Questi wordt door leerkrachten ook gebruikt om vragen te stellen aan ouders.

 

 • De agenda is een werkinstrument voor lagere schoolkinderen, waar leerlingen o.a. de planning van de week terugvinden. Leerlingen, zeker de jongere, worden hiervoor best begeleid door hun ouders. Klasleerkrachten leggen dit op de infoavond in september uit.

 

 • We geven afgewerkte werkboeken mee aan de lagere schoolkinderen.

 

 • Via foto’s. Wij houden ons aan de privacyregels die jullie elk jaar begin september invullen. Sommige leerkrachten sturen foto’s door via What’s App. Andere leerkrachten werken uitsluitend met de website om foto’s te delen.

 

 • Op onze website kan je heel wat informatie vinden. Je kan er algemene zaken vinden, met o.a. contactgegevens, ons schoolteam, de praktische dagindeling, de schoolkalender. Je kan er ook pedagogische info vinden, bijv. over ons huiswerkbeleid en ons zorgbeleid. Elke klasleerkracht plaatst maandelijks een update op de website van het klasgebeuren via een fotoreeks of een artikel. We engageren er ons toe om onze website up to date te houden.