Dagindeling en jaarplanning

De basisschool is open van maandag tot en met vrijdag.

De lessen gaan voor alle kinderen door van 8u20 tot 11u55 en van 13u25 tot 15u25, behalve op woensdagnamiddag. Dan is er geen school.

De lagere schoolkinderen hebben pauze van 10u tot 10u15 en van 14u20 tot 14u35. De kleuters hebben vrij en begeleid spel tussen 10u40 en 11u10 en tussen 13u25 en 13u55.

Ochtendopvang  

Er is toezicht vanaf 7u voor de kleuters. Om 8u15 gaan de kleuters met hun leerkracht naar hun klas. De ochtendopvang gaat door in de lokalen van de buitenschoolse opvang.

Vanaf 7u30 is er toezicht mogelijk voor de kinderen van de lagere school. Om 8u15 gaan de kinderen naar hun eigen klas. de ochtendopvang gaat door in de lokalen van de buitenschoolse opvang, in de refter en op de speelplaats.

Kinderen vanaf de tweede kleuterklas komen ten laatste op school aan om 8u15, gezien de lessen stipt om 8u20 starten. De kinderen uit de instapklas en de kinderen uit de eerste kleuterklas kunnen instromen tot 8u45.

Kinderen en ouders kunnen rustig afscheid nemen. Ouders van kleuters kunnen afscheid nemen buiten de schoolmuren of binnen op de gang of in de klas. Ouders van lagere schoolkinderen kunnen afscheid nemen buiten de schoolmuren of binnen op de gang of op de speelplaats.

Samen op tijd starten zorgt voor een rustig en een vlot klasgebeuren. Op tijd aanwezig zijn is ook voor het welbevinden van je kind goed: je kind maakt het onthaal (=brug tussen thuis en school) en de structuur en dagplanning mee. Sommige kinderen die te laat starten, ervaren hierover stress en voelen er zich soms minder bij horen.

Middagopvang

Er is middagopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van 11u55 tot 13u25.

Avondopvang

Er is avondopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van 15u25 tot 18u.

Er is woensdagmiddag en -avondopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van 11u55 tot 18u.

Op maandag, dinsdag en donderdag voorzien de begeleiders van de avondopvang een rustige ruimte waar lagere schoolkinderen in stilte (huis)werk kunnen maken.

De opvang voor kleuters wordt verzorgd door de Dienst Kinderopvang van Stad Gent. De opvang voor lagere schoolkinderen wordt verzorgd door het Stedelijk Onderwijs Gent. Beide diensten werken nauw samen.

Er is vakantieopvang voor kleuters op school en voor lagere schoolkinderen op een andere locatie (met 3 weken sluiting tijdens de zomervakantie en 1 week sluiting tijdens de kerstvakantie).

Er is opvang mogelijk voor kleuters op pedagogische studiedagen en op schoolvrije dagen. Hiervoor is inschrijven noodzakelijk. De buitenschoolse opvang geeft u hiervoor de nodige info.

 

 

Schoolvrije dagen 2023_2024

Schoolkalender 2023_2024