Klasoverstijgend en leerlingenparlement

PEER TUTORING BIJ TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN

We organiseren een peer tutoring leessysteem. Lezen is de hoofdactiviteit. Dit is een vorm van een klasoverstijgende samenwerking waarbij kinderen van elkaar leren. De oudere leerlingen (tutors) begeleiden jonge leerlingen (tutees) bij begrijpend lezen. Leerlingen van ons 6e leerjaar lezen samen met leerlingen van ons 1e leerjaar. 

De belangrijkste doelstellingen zijn het bevorderen van de begrijpende leesvaardigheid van de leerlingen van het eerste en het zesde leerjaar en het uitlokken van een actieve en enthousiaste leeshouding bij deze kinderen.

Omschrijving

Een oudere leerling (=tutor) geeft begeleiding bij technisch- en begrijpend lezen aan een leerling uit het 1ste  leerjaar (tutee). Dat gebeurt op een gestructureerde en systematische wijze. Zowel de oudere leerlingen als de jongere leerlingen maken daarbij een groei door, zowel op cognitief als op sociaal gebied.
Elke tutor krijgt een werkmapje met het leesmateriaal en de verschillende leesstrategieën. De tutors worden eerst opgeleid per leesstrategie en leren dit dan aan de jongere leerlingen aan. Na elke sessie volgt een nabespreking.

 

LEERLINGENPARLEMENT

Het leerlingenparlement is een inspraak- en overlegorgaan tussen de leerlingen en het leerkrachtenteam. Van elke lagere klasgroep (6) nemen telkens 2 leerlingen deel aan het leerlingenparlement. In het 6e leerjaar wordt een voorzitter en een secretaris verkozen. Het leerlingenparlement vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt, waarin de afspraken vermeld worden. Vorige schooljaren werden er o.m. volgende items besproken :

  • Schoolfeest
  • Afspraken op school
  • Muziek over de middag
  • Aantrekkelijker maken van de speelplaats
  • Interessante middagactiviteiten

 

ATELIERWERKING

Onze school richtte de voorbije schooljaren ateliernamiddagen in.
Alle lagere schoolkinderen kregen een keuzemenu aangeboden en konden intekenen op diverse activiteiten.
Er was telkens een ruim aanbod van kunst, woord & drama, fotografie, dans, sport, enz…
De leerlingen van het lager werden (klasoverschrijdend) ingedeeld in groepjes van max. 12 leerlingen.
De lln. ervoeren het coöperatief samenwerken (kinderen van 6 tot 12j.) als zeer positief.

 

UITSTAPPEN

Als school gaan we regelmatig op daguitstap (culturele/natuurrijke/sportieve uitstappen, wetenschappelijke bezoeken…).  Uitstappen verreiken de ziel en zintuigen en brengen heel wat inspiratie met zich mee. Er worden veel vaardigheden ontwikkeld tijdens daguitstappen. Onze leerlingen gaan enkele keren per schooljaar naar de bioscoop of wonen toneelvoorstellingen bij, gaan naar musea of gaan naar andere interessante culturele, wetenschappelijke of sociale evenementen buiten school.

 

STRAPDAG

Op vrijdag 22 september 2023 gaan we ‘Samen Sterk Strappen’ op de 17e Strapdag. De strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen en Brussel die traditioneel doorgaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Meer info kan u vinden op: https://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/

 

GROOTOUDERFEEST

Jaarlijks vindt in de maand november een grootouderfeest plaats.  Later meer hierover.

 

SINTERKLAASFEEST

Op 6 december houden we met de ganse school een Sinterklaasfeest.

Een 200-tal enthousiaste kinderen van 2,5 tot 12 jaar verwelkomen Sinterklaas. Alle kleuterklassen krijgen een klasgeschenk. De Sint komt de kleuterklassen en het eerste leerjaar binnen en maakt een persoonlijk/amusant praatje met de leerlingen. Nadien verzorgen alle leerlingen optredens voor elkaar en voor de sint en roetpiet; zeer leerrijk, plezant en boeiend! We dragen ook zorg voor de allerkleinsten die soms wat bang zijn voor de Sint en de roetpieten.

 

CARNAVALBAL

Op de vrijdag voor de krokusvakantie zullen onze leerlingen (en personeelsleden!) opnieuw uitgenodigd worden om zich te verkleden. Die dag gaat er een plezante catwalk door en staat in het teken van het carnavalfeest.