Ouderraad en schoolraad

 

Ouderraad

Sinds heel wat jaren komen ouders regelmatig bijeen op de ouderraad. Elke ouder van de school is daarbij welkom. De ouders krijgen een uitnodiging voor elke vergadering en na de vergadering wordt het verslag via een link gestuurd. Ook de directie en één of meerdere teamleden zijn aanwezig op de ouderraad.

De ouderraad is de plaats voor wederzijdse dialoog tussen ouders en school. Vragen, tips, info, wensen en klachten worden er besproken.

De ouderraad organiseert ook verschillende activiteiten: naschoolse activiteiten, evenementen (quiz, eetfestijn, een gezellige avondactiviteit enz), de schoolstraat, enz. 

Wil je graag een ouderraad bijwonen, dan kan dat op elke vergadering. De ouderraad komt (doorgaans) samen op de eerste donderdag van de maand, om 20u15 in de refter van de school.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Bernard Grymonpon 
Secretaris: Maarten Verbanck 
Penningmeester: Marie Joossens 

De ouderraad gaat in het schooljaar 2023 - 2024 door op donderdagen 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 1 februari, 7 maart, 18 april en 6 juni, telkens vanaf 20u15 op school.

 

Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is. In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap (deze laatste geleding kan bestaan uit buren, betrokkenen bij de school, experten, …). De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad krijgt informatie van het schoolbestuur, over een aantal onderwerpen automatisch, maar ook over elke vraag die de schoolraad wil stellen. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het leerlingenvervoer, het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten en projecten, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten,…). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur, de Stad Gent, liggen. Om de vier jaar vinden verkiezingen voor de schoolraad plaats. Het is echter niet abnormaal dat niet alle ouders vier jaar lang in de schoolraad blijven zetelen. Ze verliezen namelijk hun plaats als ze geen kinderen meer hebben op school.

Op 01 september 2022 ziet de schoolraad er als volgt uit :

Voor de geleding ouders:

  • Candy Cumps
  • Liesbeth De Feyter

Voor de geleding personeel:

  • Juf Joke Baele 
  • Juf Sofie Veranneman 

Voor de geleding lokale gemeenschap:

  • Roosmarijn Bisschop  
  • Veerle Suy 

De directeur woont ook steeds de vergaderingen bij. Wil je meer informatie over de schoolraad, neem dan gerust contact op met de directeur of met de voorzitter van de schoolraad, namelijk Veerle Suy via veerle.suy@telenet.be