Projecten

PEER TUTORING BIJ TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN

De belangrijkste doelstelling van het project peer-tutoring is het bevorderen van de begrijpende leesvaardigheid van de leerlingen van het eerste, tweede en het zesde leerjaar en het uitlokken van een actieve en enthousiaste leeshouding bij deze kinderen. Dit project is een klasoverschrijdende vorm van werken waarbij de oudere leerlingen (tutors), jonge leerlingen (tutees) begeleiden bij begrijpend lezen.

Omschrijving

Een oudere leerling (=tutor) geeft begeleiding bij technisch- en begrijpend lezen aan een leerling uit het 1ste of 2de  leerjaar (tutee). Dat gebeurt op een gestructureerde en systematische wijze. Zowel de oudere leerlingen als de jongere leerlingen maken daarbij een groei door, zowel op cognitief als op sociaal gebied.

Praktisch

De leerlingen uit het eerste leerjaar worden begeleid door de leerlingen uit het 6de leerjaar. De leerlingen uit het tweede leerjaar worden begeleid door de leerlingen van het 4dejaar uit de VIP – school.
Elke tutor krijgt een werkmapje met het leesmateriaal en de verschillende leesstrategieën. De tutors worden eerst opgeleid per leesstrategie en leren dit dan aan de jongere leerlingen aan. Na elke sessie volgt een nabespreking.

ATELIERWERKING

Onze school richt 2 maal per schooljaar een ateliernamiddag in.
Alle lagere schoolkinderen krijgen een keuzemenu aangeboden en kunnen intekenen op diverse activiteiten.
Er is telkens een ruim aanbod van kunst, woord & drama, fotografie, dans, sport, enz…
De 150 lln. worden (klasoverschrijdend) ingedeeld in groepjes van max. 12 leerlingen.
Hiervoor kunnen we telkens een beroep doen op zowat 12 à 15 begeleiders (ouders, grootouders, sympathisanten en lkr.)
De lln. ervaren het coöperatief samenwerken (kinderen van 6 tot 12j.) als zeer positief.
Wie geïnteresseerd is om een groepje te begeleiden, kan steeds contact opnemen met ons.

 

CINEMA BEZOEK

Onze leerlingen gaan enkele keren per schooljaar naar de bioscoop of wonen een toneelvoorstelling bij.
Dit gebeurt per klas of per graad (bvb. 2de & 3de leerjaar samen).
De ouders worden steeds per mail verwittigd wanneer de voorstellingen plaatsvinden

 

GROOTOUDERFEEST

Jaarlijks vindt in de maand november een grootouderfeest plaats. Vanaf dit schooljaar zal ook de lagere school hieraan deelnemen. Later meer hierover.

 

SINTERKLAASFEEST

Rond 6 december houden we met de ganse school een Sinterklaasfeest.

Een 250-tal enthousiaste kinderen van 2,5 tot 12 jaar verwelkomen Sinterklaas met wervelende optredens. Alle kleuterklassen krijgen een klasgeschenk. Omdat de zaal met een 300-tal personen reeds behoorlijk volzet is, nodigen we die dag geen ouders uit.