Zorg op school / CLB

Zorg op onze school

Het zijn geen loze woorden als we stellen dat we op onze school een groot hart hebben voor leerlingen en hun gezinnen. Elk kind telt. We hebben zowel aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn als voor het leren.

Eva is onze zorgcoördinator. Zij bouwt samen met de zorgleerkrachten juffen Michèle, Marijke en meester Thomas en de directie het zorgbeleid uit op school en zijn medeverantwoordelijk voor alles wat met zorgverbreding en gelijke onderwijskansen te maken heeft.

Het zorgbeleid op onze school bestaat uit 2 zorglijnen:

1. Het schoolteam staat in voor de eerstelijnszorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en diens noden heel goed. Zij vangen signalen op en hebben aandacht voor het individuele en voor het groepsgebeuren in de klas. Als klasverantwoordelijke proberen zij zelf zoveel mogelijk gepaste zorg aan elk kind te geven. Soms is ondersteuning van het zorgteam nodig of zinvol.

2. Daar komt de tweedelijnszorg én de zorgcoördinator op de proppen. Als een probleem tijdens de les niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator wordt dan hulp aangeboden via het zorgteam. De rol van het zorgteam (= zorgleerkracht, zorgcoördinator en CLB) is een ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en leerkracht. Er wordt naar oorzaken en oplossingen gezocht. Samen wordt een handelingsplan opgesteld. We zijn aandachtig voor de draagkracht van iedereen. De leerkracht blijft in dit geheel de centrale figuur.

Ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. Er is een nauwe betrokkenheid tussen school en ouders, bijv. via een afspraak met het zorgteam of via een gesprek met enkele betrokkenen. 

De zorgcoördinator volgt ook het leerlingvolgsysteem op (met de schoolcarrière van peuterklas tot eind 6e leerjaar) en het leesonderwijs van de jonge lezertjes. Zo is er continuïteit, wordt er gepaste zorg geboden en kan er kort op de bal gespeeld worden.

De zorgcoördinator is de spilfiguur tussen de school en het CLB en andere externe diensten, zoals logopedisten, revalidatiecentra (RVC), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), ….

 

Zorgacties

Wat kan zorg concreet inhouden voor leerlingen op onze school? 

- differentiëren (meer uitleg of verdieping rond een bepaalde inhoud, bepaalde hulpmiddelen, een aangepast leerprogramma, ...)

- individuele - of klasgesprek(ken) met de (zorg)leerkracht of zorgcoördinator

- dialoog met ouders/gezinnen 

- de organisatie van een theatervoorstelling rond pesten of een ander sociaal-emotioneel thema

- het creëren van rustige momenten

- het maken van afspraken met een leerling rond zijn/haar gedrag en het zoeken naar onderliggende redenen

- ....

 

Contact en bereikbaarheid:

Als aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, ouders en externe hulpverleners, staat de zorgcoördinator tot uw dienst. Aarzel dus zeker niet om contact te nemen!

Eva werkt op maandag, woensdag en donderdag en kan je bereiken via dvanmonckhoven.zorg@onderwijs.gent.be of via 0477 98 75 03.

 

ICLB Stad Gent

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen ook beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en begeleiding. Kijk ook eens op www.ond.vlaanderen.be/clb

Het CLB is actief op volgende domeinen:
• Het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen
• De preventieve gezondheidszorg
• Het leren en studeren
• De schoolloopbaan

In de begeleiding:
• Staat het belang van de leerling centraal
• Wordt gewerkt in teamverband
• Wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd
• Is de dienstverlening gratis

Ben je nog geen 12 jaar dan is voor begeleiding de toestemming van je ouders nodig.

Vanaf 12 jaar is jouw toestemming nodig.
Je CLB-contact overlegt met je ouders en met jou wat in de begeleiding gebeurt. Je ouders en jijzelf hebben inspraak in de begeleiding.
Meer info over rechten en plichten in de begeleiding vind je op www.wvg.vlaanderen.be/rechtspositie. Bekijk de brochures online of vraag ze aan je CLB-contact.

Jouw dossier:
Informatie nuttig voor je begeleiding moet bijgehouden worden in een dossier op het CLB. Hierin worden alle belangrijke afspraken, gegevens en beslissingen genoteerd die verband houden met jouw begeleiding.
Je ouders en je CLB-medewerkers mogen in je dossier lezen, vanaf 12 jaar kan je zelf je dossier inkijken. 

Wanneer je van school verandert, stuurt het CLB – op vraag van het CLB van je nieuwe school – jouw dossier door naar het nieuwe CLB.
Wil je dat niet, laat het ons schriftelijk weten binnen de 10 dagen. Let wel: het medisch deel en het deel over de leerplicht (spijbelen) worden altijd doorgestuurd.

Het CLB van je laatste school bewaart jouw dossier in een archief tot je 25 jaar bent of 30 jaar (in buitengewoon onderwijs). Daarna wordt je dossier vernietigd door een gespecialiseerde firma.
 

Algemeen Contact:

Je kan altijd een afspraak maken met je CLB-contact via school of rechtstreeks:

Interstedelijk CLB
Jubileumlaan 215, 9000 Gent
Tel. 09 235 09 00 Fax 09 266 19 98  e-mail: clb@gent.be

Openingsuren: alle werkdagen 8.30 – 12u en 13.30 – 17u of na afspraak
Gesloten tijdens de kerstvakantie, paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.

Contactpersoon iCLB voor Basisonderwijs Dėsirė Van Monckhoven:

Anne Rezette

De contactpersoon kan bereikt worden via:

Tel: 09 323 53 21

Email: anne.rezette@stad.gent

Mevr. Rezette is niet bereikbaar op vrijdag.

www.iclb.be

 

Medische contactpersoon iCLB

 

Karlien Beernaert

De medisch contactpersoon kan bereikt worden via

Tel: 09 323 53 00

Email: karlien.beernaert@stad.gent

www.iclb.be

Meer info: https://www.topuntgent.be/files/clbfolder.php